Наказ № 1115: аналізуємо рекомендації МОН щодо організації дистанційного навчання в закладах середньої освіти

16 жовтня набуло чинності Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН № 1115 від 8 вересня 2020 року.

2 листопада в листі № 1/9-609 МОН надало рекомендації, як правильно застосовувати норми цього Положення на практиці.

З хороших новин — додаткових канікул у вигляді карантину в школах більше не буде.

З поганих — схоже, що готових системних інструментів для впровадження дистанційного навчання у МОН як не було, так і немає. Ухвалене Положення здебільшого просто закріплює ті реалії, в яких українським школам довелося працювати від березня поточного року.

Тотальний карантин не є чимось новим для системи загальноосвітніх закладів України — чи не кожного року в сезон збільшення захворюваності на грип українські школи традиційно на кілька тижнів зачинялися на непередбачені канікули. Зазвичай навчання в цей час повністю припинялося, а надолужувати згаяне вчителям та учням доводилося на додаткових уроках.

Тепер подібна практика повинна лишитися в минулому, адже Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти закріплює використання технологій дистанційного навчання як елемента під час здобування середньої освіти за всіма формами організації навчального процесу (очними, денними, вечірніми, екстернатними тощо), що дозволяє не переривати навчання під час дії тимчасового карантину та інших надзвичайних обставин.

Роль закладів освіти в організації дистанційного навчання

В умовах реформування системи освіти, одним з елементів якого є забезпечення нових підходів до розподілу повноважень між закладами освіти, МОН і далі йде курсом надання школам більшої автономності та незалежності в ухваленні рішень — тому Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти регулює сферу дистанційного навчання доволі умовно, радше надає середнім освітнім закладам широкі інструменти для його збалансованого впровадження, залишаючи на розсуд кожного закладу обсяг використання дистанційної форми під час здобуття учнями освіти.

Отже, в межах автономії закладу освіти надано такі права щодо організації дистанційного навчання:

 1. самостійно визначати у власних освітніх програмах форми організації дистанційного навчання (навчальні заняття, консультації, вебінари, онлайн-форуми тощо);
 2. обирати конкретні електронні освітні платформи, онлайн-сервіси та інструменти під час навчання за дистанційною формою (Moodle, Google Classroom, Zoom, Lifeliqe тощо);
 3. вчителям освітнього закладу надається право визначати форми, методи і засоби навчання, доцільність проведення конкретного заняття в синхронному або асинхронному режимі — й такі дії педагогічних працівників не потребують окремого погодження чи схвалення;
 4. використовувати електронний розклад занять, електронний класний журнал та щоденник.

Серед обов’язків в забезпеченні дистанційної форми навчання:

 1. самостійна перевірка на відповідність державним стандартам освіти, навчальним програмам, мові освіти та іншим законодавчим вимогам у сфері освіти того чи іншого електронного освітнього ресурсу з боку педагогічного працівника, що його застосовує у власній практиці;
 2. систематичні моніторинг та контроль за якістю реалізації дистанційного навчання з боку керівника освітнього закладу.

На першому місці — інтереси дітей

Впровадження дистанційного навчання в закладі освіти повинно відбуватися передовсім в інтересах здобувачів освіти — тобто дітей. Серед головних Положенням визначено:

 • організацію дистанційного навчання виключно для дітей, які не мають медичних протипоказань щодо тривалих занять з використанням комп’ютерної техніки. В разі наявності таких протипоказань, підтверджених медичним висновком, форми взаємодії педагогічних працівників з дитиною та засоби навчання погоджуються окремо з батьками або іншими законними представниками учня;
 • дотримання санітарних правил і норм щодо розкладу навчальних занять, виконання вправ для очей і постави, тривалості навчальної діяльності із застосуванням технічних засобів навчання, обсягу домашніх завдань;
 • створення умов для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі учнів з особливими освітніми потребами за допомогою застосування допоміжних технологій навчання, підтримки з боку асистентів дитини чи вчителя, проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційних занять тощо;
 • використання доступних засобів комунікації для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії через стан здоров’я, відсутність доступу до Інтернету або технічних засобів навчання;
 • дотримання вимог щодо захисту персональних даних учасників освітнього процесу в електронному освітньому середовищі.

Технічне забезпечення дистанційного навчання

Технічне забезпечення дистанційного навчання здійснюється засновником навчального закладу, тобто відповідним державним органом, радою територіальної громади, юридичною чи фізичною особою. Спільно із керівником навчального закладу засновник також має подбати й про іншу організаційну та методичну підтримку педагогічних працівників для організації дистанційного навчання.

Відповідно до Положення за використання власних технічних засобів для потреб організації дистанційного навчання вчитель в праві одержати компенсацію (щоправда, документом не визначено обсяг та порядок її надання).

В разі відсутності у педпрацівника власної комп’ютерної техніки та неможливості через карантин чи інші обставини здійснювати навчання з обладнаного робочого місця в навчальному закладі, засновник такого закладу може надати відповідному співробітникові персональний комп’ютер в тимчасове використання.

Як працювати в дистанційних умовах?

Організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію всіх учасників освітнього процесу. Для цього Положенням передбачено, що:

 • не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою, має бути організовано в синхронному режимі;
 • заклад освіти повинен регулярно відстежувати результати навчання учнів і за потреби надавати їм повну підтримку в освітньому процесі;
 • відповідальність за організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання та здійснення контролю за виконанням начальних програм покладено на керівників освітніх закладів;
 • педагогічні працівники, які задіяні в дистанційному навчанні, мають систематично підвищувати свою кваліфікацію щодо використання цифрових інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі;
 • заклад освіти, в якому здійснюється навчання за дистанційною формою, має дбати про відповідний механізм моніторингу за якістю такого навчання; це можуть бути заходи з відстеження регулярності синхронної взаємодії, формування в учнів компетентностей самоконтролю, забезпечення академічної доброчесності педагогічними працівниками та учнями, методи вивчення думки учасників освітнього процесу щодо проблем організації навчання, взаємонавчання та обмін досвідом між вчителями тощо.

Запровадження дистанційного навчання жодним чином не повинно позначитися на змісті освіти, обсязі навчального навантаження й оцінюванні навчальних досягнень учнів. Тобто заклад освіти, незалежно від форми організації навчального процесу, повинен забезпечити виконання в повному обсязі державних стандартів освіти на відповідних рівнях повної загальної освіти.

Зарплата, журнал та інші питання

Хто може організовувати дистанційне навчання?

Будь-який заклад освіти, що в законний спосіб надає послуги із здобуття певного рівня повної загальної освіти.

Які дозволи потрібно мати для організації дистанційного навчання?

Рішення закладу освіти про організацію навчання за дистанційною формою не потребує погодження із засновником цього закладу чи будь-яким органом державної влади.

Хто може навчатися на дистанційній формі?

Будь-який учень, незалежно від рівня навчальних досягнень, може на постійній основі здобувати освіту на дистанційній формі навчання. Зарахування на таку форму для неповнолітньої особи здійснюється за письмовою заявою одного з батьків чи уповноважених представників учня.

Як вести облік навчальних занять?

Облік всіх навчальних занять за дистанційною формою навчання проводиться в класному журналі. Водночас для кожного заняття треба зазначати режим проведення (синхронний чи асинхронний). Відмітки про відсутність учнів можна робити лише під час синхронних навчальних занять.

Чи позначається впровадження дистанційного навчання на зарплаті?

Наразі законодавством не визначено особливостей оплати праці педагогічних працівників, які організовують дистанційне навчання. Зберігаються всі доплати та надбавки.

Яка тривалість робочого дня за дистанційною формою?

Дистанційне навчання має організовуватися виключно в межах робочому часу педпрацівників, з урахуванням режиму роботи освітнього закладу. Разом з тим, відповідно до ст. 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту» робочий час вчителя включає час, необхідний для виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором або посадовою інструкцією.

Технічні засоби для дистанційного навчання від B-Pro

Компанія B-Pro як надійний виробник та постачальник навчального обладнання має всі можливості для забезпечення навчальних закладів необхідними технічними засобами задля якісної організації дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти та інших нормативно-правових документів МОН.

На складах ми завжди маємо в наявності:

 1. комп'ютерну техніку: ноутбуки, комп’ютери та повний перелік супутнього апаратного обладнання для забезпечення навчання за дистанційною формою (вебкамери, роутери, WiFi-адаптери тощо);
 2. мультимедійне обладнання (інтерактивні панелі, мультимедійні комплекси), що дозволяють вчителеві в зручному форматі взаємодіяти з будь-якими цифровими навчальними матеріалами та через онлайн-платформи транслювати хід уроку на віддалених екранах учнів, за допомогою технологій віддаленого доступу спонукати й самих учнів до дій на спільній панелі;
 3. програмний засіб Lifeliqe, що підвищує ефективність навчального процесу завдяки використанню цифрових інтерактивних 3D-наочностей, дозволяє конструювати на їхній основі власні уроки, імпортувати інтерактивний вміст на пристрої учнів без прив’язки до місць їхнього перебування;
 4. цифрові лабораторії з набором дротових та бездротових датчиків Vernier, які надають широкі можливості для віддаленої експериментальної роботи — адже цифрові дані, отримані в ході дослідів, можна передавати необмеженій кількості осіб для самостійної обробки, аналізування й подальшого підбиття підсумків роботи.

Наша компанія забезпечує також повний методичний супровід та навчання із застосування сучасного обладнання для впровадження дистанційних форм здобуття освіти.

Ми переконані, що українські школи варті лише найкращого, адже там навчаються наші діти — денно, дистанційно чи за індивідуальною програмою розвитку.

 

Схожі статті

Актуальна інформація про законодавство НУШ

Організація навчального процесу в інклюзивних школах — особливості інклюзивної освіти в Україні...

Актуальна інформація про законодавство НУШ

Аналіз Наказу №115 та рекомендацій МОН щодо організації дистанційного навчання в школах...

Актуальна інформація про законодавство НУШ

Особливості обладнання навчальних кабінетів ПТУ, ПТНЗ, ВНЗ...