Погодження завдань (проєктів) НПІ: що потрібно знати замовнику?

Погодження завдань (проєктів) Національної програми інформатизації останнім часом викликає запитання у представників закладів освіти. Дізнайтеся більше про основні положення та особливості Національної програми інформатизації у статті від експертів відділу тендерної підтримки компанії B-Pro.

Які проєкти відносяться до НПІ?

Стаття 2 Закону України «Про Національну програму інформатизації» дає наступне визначення:

Національна програма інформатизації становить комплекс взаємопов'язаних окремих завдань (проєктів) інформатизації, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації.

Програми та проєкти чи їх частини, які спрямовані на створення, розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій чи передбачають придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, виконуються як складові частини Національної програми інформатизації, якщо інше не передбачено законодавством.

Статті 17, 18 та 19 Закону передбачають, що за поданням Генерального державного замовника Кабінет Міністрів України може зупинити виконання програми і проєкту інформатизації, зокрема, у випадку завищеної вартості проекту.

Статтею 22 Закону передбачено що обов’язком Генерального державного замовника є здійснення координації державних, галузевих, регіональних програм та проектів інформатизації, програм та проєктів інформатизації органів місцевого самоврядування та моніторингу у сфері інформатизації.

Стаття 26 Закону: Державні органи та органи місцевого самоврядування, установи та організації, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, подають Генеральному державному замовнику інформацію про створення, розвиток та інтеграцію, незалежно від джерел фінансування, інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, що забезпечують функціонування цих органів, установ, організацій, за винятком інформації, пов'язаної з національною безпекою та обороною держави.

Відповідно пп.4 п.12 Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проєктів) (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 року № 1048, експертиза проводиться з урахуванням фінансово-економічного аспекту, що включає зокрема: загальну вартість об'єкта експертизи та витрати на виконання проекту інформатизації, що здійснюються за рахунок бюджетних і небюджетних коштів.

Пунктом 10 цього Порядку встановлено, що про результати розгляду поданих документів Генеральний державний замовник Програми інформує протягом не більш як 45 календарних днів державного замовника проекту інформатизації.

Експертний висновок за результатами первинної, повторної, додаткової та контрольної експертизи проєкту інформатизації затверджений додатком 3 до Порядку. Цей експертний висновок підписується експертом, який проводив експертизу. Форма цього висновку не передбачає його затвердження Генеральним державним замовником НПІ.

Статтею 48 Бюджетного кодексу України, пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 1998 року № 121 «Про затвердження переліку обов’язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації, що розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання щодо завдань (проєктів) Національної програми інформатизації — після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.

Тому, експертиза проєкту інформатизації проводиться експертом з відповідною кваліфікацією відповідно до законодавства, а Мінцифри, як Генеральний державний замовник Національної програми інформатизації, надає державному замовнику лист погодження завдання (проєкту), що відповідає вимогам статті 48 Бюджетного кодексу України та пункту 10 Порядку.

Як діяти Замовникам

Необхідно пам’ятати, що Відповідно до пункту 3 розділу 1 Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації «Органи державної влади та інші розпорядники бюджетних коштів погоджують з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації завдання, проекти (роботи) Національної програми інформатизації, які виконуються в межах бюджетних програм, що належать до сфери інформатизації або містять заходи інформатизації, та/або контракти (договори) на їх виконання відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352.»

Радимо вам ознайомитись з Методикою визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації за посиланням

Зверніть увагу, що процедури за кодом 30200000-1 Комп'ютерне обладнання та приладдя підлягають погодженню / інформуванню про укладення або намір укладення договорів як передбачено пунктом 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 31 серпня 1998 р. N 1352. 

Під   час  виконання  завдань  (проєктів)  Національної  програми   інформатизації   державні   замовники  беруть  бюджетні  зобов’язання   та   здійснюють   платежі   за   такими  завданнями  (проєктами) після їх погодження з Генеральним державним замовником  у  разі, коли їх вартість дорівнює або перевищує 500 тис. гривень,  а  в  разі  закупівлі  послуг  з  підключення  до Інтернету та/або  побудови  локальних   мереж   для  закладів   загальної  середньої освіти,  -  коли  їх  вартість перевищує 100 тис. гривень. 

Погодження  завдань (проектів) вартістю меншою, ніж визначена  в  абзаці  першому  цього пункту, здійснюється шляхом повідомлення  Генерального державного замовника за визначеною ним процедурою.

Замовникам необхідно діяти наступним чином: 

  1. Для інформування про укладення або намір укладення договорів вартістю до 500 тис. грн. необхідно заповнити відповідну форму за посиланням.
  2. Для погодження проєктів інформатизації та договорів, предметом закупівлі яких є засоби інформатизації, вартістю понад 500 тис. гривень, надсилається лист з техніко-економічним обґрунтуванням та проєктом договору. Приклад листа — за посиланням.  

Як надіслати лист?

Лист можна надіслати як через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ), так і на електронну адресу npi2020@e.gov.ua, або у паперовому вигляді на адресу: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150 (Міністерство цифрової трансформації України). У випадку надсилання запиту на електронну адресу npi2020@e.gov.ua наявність кваліфікованого електронного підпису (КЕП/ЕЦП) є обов’язковою умовою. У темі листа вкажіть повну назву вашої установи, вихідний номер та дату реєстрації документа.

  • Термін розгляду листа

Листи на погодження потрібно надсилати заздалегідь, паралельно із розміщенням оголошення про закупівлю на сайті Уповноваженого органу prozorro.gov.ua. Відповідно п. 10 постанови Кабінету Міністрів України від
25.07.2002 № 1048 "Про затвердження порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проєктів)" Генеральний державний замовник програми інформує замовника про результати протягом 45 календарних днів, не більше — враховуйте це при поданні документів на розгляд.

  • Відповідь на лист

Відповіді на запити надаються на офіційну електронну адресу замовника (лист з кваліфікованим електронним підписом). За роз'ясненнями просимо звертатись тільки після ознайомлення з Інформаційною довідкою та нормативною базою стосовно Національної програми. 

Контактна інформація за телефоном: (044) 207-17-35. Або звертайтеся до відділу тендерної підтримки B-Pro та отримайте додаткові консультації від наших експертів!

 

Схожі статті

Проведення державних закупівель для закладив освіти в Україні: поради експертів, актуальні зміни в законодавстві, посилання на корисні ресурси, юридичні консультації

Особливості організації публічних закупівель: які зміни чекають освітян у 2022

Проведення державних закупівель для закладив освіти в Україні: поради експертів, актуальні зміни в законодавстві, посилання на корисні ресурси, юридичні консультації

Це важливо: методика визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації

Проведення державних закупівель для закладив освіти в Україні: поради експертів, актуальні зміни в законодавстві, посилання на корисні ресурси, юридичні консультації

Практичні поради вчителям щодо держзакупівель — від працівників тендерного відділу B-Pro...